Ulappakatu 1 D 133 02320 ESPOO +358405806700 antti.paajanen@abconsults.fi

Esimerkkitapauksia

Yrityksen perustaminen, yrityskauppa, kehittäminen, kasvu sekä kansainvälistyminen ja tuotekehitys

Esimerkkejä AB consults asiantuntijapalvelusta

Tutustu esimerkkitapauksiin siitä, miten AB consults voi olla yrityksille avuksi! Valitsemamme esimerkit avaavat hankkeita ja rooliamme asiakasyrityksen apuna. Lue lisää meistä ja ota yhteyttä, mikäli koet, että AB consults voisi olla avuksi myös sinun yrityksellesi.

Yrityksen perustaminen | Finnvera laina

Yrittäjäkandidaatti: Kun teknisiä erikoislaitteita yrityksille koko Suomen alueella myynyt, kokenut henkilö oli joutumassa irtisanotuksi, hän halusi perustaa oman yrityksen tuntemalleen alalle.

Hanke: Yrityksen perustaminen, hanke 60 000 €, kesto 4 viikkoa rahoituspäätöksen saantiin.

Roolimme: Ohjaava avustaja

Laskutusperuste: 11 tuntia

Erikoista: Hakemuksen lähettäminen yrittäjäkandidaatin antamilla tunnuksilla kotitoimistolla

Yrityskauppa | Finnvera takaus ja yrittäjälainat

Yritys: Ulkomaalaistaustainen pariskunta, joka oli asunut Suomessa jo yli 10 v, omisti puoliksi yhtiön, joka miehen työpanoksella tuotti kuljetuspalveluita.

Hanke: Yhtiönsä omistukseen pariskunta osti toisella paikkakunnalla sijainneen, kuluttajille palvelua tuottavan osakeyhtiön (9 henkeä), joka oli toiminut vuokratiloissa vuosia ja saavuttanut vakiintuneen asiakaskunnan lähiseudullaan, hanke 500 000 €, kesto 8 kk.

Roolimme: Valtuutettu asiamies

Laskutusperuste: 102 tuntia + 15 matkatuntia + km-korvaus

Erikoista: hallituksen jäsenyys rahoituksen ehtona (eri laskutus)

Uusi liike ja kehittäminen | Finnvera laina & Ely-keskus kehittämisavustus

Yritys (10 henkeä) tekee ja myy kuluttajille omissa liiketiloissa kehittämiään brändituotteita.

Hanke: Uuden liikepaikan (8 henkeä) avaamiseen liittyvä kalustoinvestointi ja käyttöpääoma sekä franchising-konseptin kehittäminen konsultin ohjauksella, hanke 380 000 €, kesto 10 kk.

Roolimme: Valtuutettu asiamies

Laskutusperuste: 32 tuntia + 9 matkatuntia + km korvaus

Erikoista: Tarvittava info hankittiin esiteinfosta ja kiireisiltä avainhenkilöitä palavereissa 3 x 2,5 h

Hallilaajennus ja kasvu | Finnvera takaus & Maaseudun Investointituki ja tuen maksuhaku

Yritys: Maaseudulla kylätaajamassa toimiva, kuluttajan laitteille huoltopalvelua omassa teollisuushallissa tarjoava yritys (5 henkeä).

Hanke: Kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi yritys laajentaa hallitilaansa 100 % sekä vastaavasti lisää laitekapasiteettia ja henkilöstöä, hanke 400 000 €, kesto 11 kk.

Roolimme: Valtuutettu asiamies

Laskutusperuste: 65 tuntia

Erikoista: Yhteydenpito vain sähköpostilla ja puhelimella; yrittäjä tavattiin hankkeen jälkeen. Tukihakemuksista 1. hylättiin, mutta 2. tukihakemus hyväksyttiin; maksuhaku 2 erässä.

Kansainvälistyminen | Business Finland (Tekes), KIITO avustus

Yritys: Kansainvälistä kauppaa harjoittaville yrityksille palvelua tuottava yhtiö (10 henkeä)

Hanke: Yritys haluaa laajentaa liiketoimintaansa hankkimalla ohjelmistoalustan, jonka avulla pystyy tarjoamaan palveluaan kansainvälistä verkkokauppaa harjoittaville yrityksille. Ohjelmiston kehittämisen pohjaksi yhtiön tarvitsee hankkia ulkomaisilta kohdemarkkinoilta tietoa käytännöistä ja tarpeista, hanke 120 000 €, kesto 12 kk.

Rooli: Yhteyshenkilö-asiamies

Laskutusperuste: 25 tuntia + 2,5 matkatuntia + km korvaus

Erikoista: Ohjelmistoalustan kehitystyöhön hankittavan informaation selvittämiseksi järjestettiin palaveri erityisasiantuntijan kanssa.

Tuotteen kehittäminen | Business Finland (Tekes), T&K-tutkimusavustus

Yritys: Erikoisalalla perinteisiä, omia tuoteratkaisuja jo vuosia tehnyt yritys (12 henkeä).

Hanke: Yrittäjä (70v) haluaa kehittää nykyteknologiaa hyödyntävän tuotekonstruktion, joka tuo käyttäjilleen aivan uusia toiminnallisia hyötyjä, vastaavia ei löydy kansainvälisiltäkään markkinoilta, hanke 230 000 €, kesto 12 kk.

Roolimme: Yhteyshenkilö-asiamies

Laskutusperuste: 28 tuntia + 3,5 matkatuntia + km korvaus

Erikoista: Projektisuunnitelman ja kustannusarvion laadinta, neuvottelu Aalto Yliopiston ao. laitoksen tutkimusosiosta.