Ulappakatu 1 D 133 02320 ESPOO +358405806700 antti.paajanen@abconsults.fi

Julkinen yritysrahoitus

Julkinen yritysrahoitus pk-yrityksille

Perusasioita, jotka sinun on hyvä tietää julkisen yritysrahoituksen hakemisesta

Suomalaisten hyvinvointi tukeutuu tulevaisuudessa yhä enemmän pienten ja keskisuurten yritysten eli pk-yritysten kykyyn työllistää. Niinpä Suomen valtio panostaa pk-yritysten mahdollisuuksiin kehittää ja kasvattaa toimintaansa. Julkinen yritysrahoitus pk-yrityksille on yksi keskeinen panostus, ja tämän rahoituksen suunnittelussa ja hakemisessa AB consults on mielellään Sinun apunasi.

Finnvera, Business Finland (Tekes), Ely-keskus ym. julkisilta pk-yritysten erityisrahoittajilta on merkittävien hankkeiden rahoittamiseen saatavilla edullista julkista rahoitusta (20–75 %), avustusta ja/tai riskilainaa tai pankki ym. lainojen takauksia, vieläpä ei-turvaavilla vakuuksilla.

Mikäli julkinen yritysrahoitus voisi tulla kysymykseen Sinun yrityksellesi, tutustu rahoituksen erityispiirteisiin sekä edellytyksiin ja ota meihin yhteyttä, niin laitetaan rahoitushakemuksen pyörät pyörimään. Tutustu myös muihin asiantuntijapalveluihimme!

Julkinen yritysrahoitus on saatavissa alla mainittujen kaltaisiin hankkeisiin:

 • yrityksen perustamiseen
 • yritys- / tai liiketoimintakauppoihin
 • kasvumahdollisuuksien selvittämiseen ja kasvuhankkeisiin
 • laite- ja /tai toimitilainvestointeihin
 • käyttörahoitustarpeeseen
 • uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämiseen sekä pilotointiin asiakkaan kanssa
 • kansainvälistymiseen ja vientimahdollisuuksien selvittämiseen uusilla markkinoilla
 • kansainvälisille messuille osallistumiseen ensi kertaa
 • vientikauppojen rahoittamiseen

Julkisesta yritysrahoituksesta on hyvä huomioida

 • Hanke-esitystä ja rahoitushakemusta arvioidaan säädettyjen ehtojen puitteissa
  • yrityksen / liiketoiminnan edellytykset kannattavaan toimintaan
  • omistajien ja yritysjohdon taustat
  • yrityksen taloudellinen tilanne ja luottotietohistoria
  • avainhenkilöstön osaaminen ja kyvykkyys
  • taloudelliset - ja muut resurssit
  • markkinatilanne ja kysyntäpotentiaali sekä kilpailu
  • tuotteiden / palvelujen uutuus ja kilpailukyky markkinoilla
  • hankkeen vaikutus liiketoiminnan kehittymiseen ja kasvuun
 • Rahoitusehtoja on hyvä arvioida etukäteen jo yrityksen hankerahoitusta suunniteltaessa
 • Tavallisesti edellytetään rahoitukseen myös omaa rahaa ja/tai pankin lainarahoitusta
 • Julkista rahoitusta on pääsääntöisesti haettava ennen hankkeen aloittamista
 • Rahoituspäätöksen saantiin on syytä varata aikaa 1 – 2 kk hakemuksen jättämisestä
 • Pankki osallistuu helpommin hankerahoitukseen, kun julkinen rahoittaja on mukana, vieläpä samoilla ”hakupapereilla”.