Ulappakatu 1 D 133 02320 ESPOO +358405806700 antti.paajanen@abconsults.fi

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen – asiantuntijapalvelua pk-yritysjohdolle

Yksittäiset kehittämiskohteet tai kokonaisvaltainen arviointi

Asiakasyrityksen liiketoiminnan kehittämishankkeiden käynnistäminen on AB consultsin ydintoimintaa. Tarjoamme kehitystoiminnan käynnistämisen pohjaksi asiantuntijapalveluita, joita ovat liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksien ja hankeideoiden arviointi, julkisen yritysrahoituksen suunnittelu ja hakeminen sekä muut yrityksen toimintaan, talouteen ja kasvuun liittyvät kysymykset. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä kysyäksesi lisää liiketoiminnan kehittämisestä. Istutaan alas ja katsotaan, mitä juuri sinun yrityksesi tarvitsee!

Yrityksen toiminnan ja kokonaistilanteen arviointi

 • Liiketoiminnan kehittämistarpeet ja mahdollisuudet
  • kehittämishankkeiden hahmottaminen
  • toimenpiteet ja aikataulu
  • osaamistarpeet ja henkilöresurssit
  • kustannusarvio ja rahoitustarve
 • Julkisen rahoituksen (Finnvera, BusinessFinland (Tekes), Ely-keskus, ym.)
  • mahdollisuudet kehitys- ja kasvuhankkeiden rahoittamisessa
  • yrityksen ja omistajien taustahistorian vaikutusten arviointi
  • rahoituksen saatavuuden ja ehtojen tarkistus hakupäätöstä varten

Hanke-esityksen valmistelu sekä rahoituksen hakeminen ja raportointi

 • Hankesuunnitelman ja budjetin laadinta
 • Tulosennuste T2 ja rahoitusennuste T4 sekä tarvittavat budjetti-, kassavirta-, ym. laskelmat
 • Liiketoimintasuunnitelman tai liiketoimintakuvauksen laadinta
 • Hakemusinformaation kokoaminen
 • Sähköisen hakemuksen laadinta ja lähettäminen yritysrahoittajan järjestelmään
 • Hakemusneuvotteluissa avustaminen
 • Erityisasiantuntijan haku kehittämishankkeen tai sen osatehtävän toteutukseen
 • Rahoituspäätöksen ehtojen vaikutus käytännössä
 • Julkisen rahoittajan edellyttämä hankkeen toteutuman raportointi ja maksuhaku

Asiantuntijapalvelu erityiskysymyksissä kuten:

 • Tilinpäätösten analysointi sekä tulos- ja rahoitusennusteiden laadinta
 • Toiminnan kannattavuus, tulostarve, lainojen hoitokyky
 • Budjetointi ja jälkiseuranta
 • Tuotteen / palvelun kannattavuus, hinnoittelu
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen tai uudistaminen
 • Yritys- / liiketoimintakaupan hinta ts. onko kykyä maksaa liiketoiminnan tuloksella kaupan lainat
 • Viranomaiskontaktit ja neuvotteluapu

Asiantuntijapalvelu hoidetaan ehdottoman luottamuksellisesti ja yritysjohdon kanssa yhdessä sovitun työsuunnitelman mukaisesti. Palvelu suoritetaan aina sovittu osatehtävä kerrallaan.  Asiantuntijapalvelu voidaan keskeyttää tai lopettaa, kun suoritettavaksi sovittu tehtävä on suoritettu.